Αποφράξεις λεκανών

Αποφράξεις λεκανών, ειδικό όχημα

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείτε εδώ και πολλά χρόνια με τις αποφράξεις λεκανών.
Η επιχείρησή μας διαθέτει ειδικό όχημα με πλήρη εξοπλισμό και εξειδικευμένα υλικά καθώς και το προσωπικό μας είναι άρτια ειδικευμένο με μεγάλη πείρα.
Οποιαδήποτε λεκάνη έχει βουλώσει και για οποιονδήποτε λόγω την ξεβουλώνουμε άμεσα και αποτελεσματικά και την κάνουμε καινούργια.
Για τις ανάγκες της απόφραξης διαθέτουμε και κάμερα εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

Άμεσα και οικονομικά απόφραξη τουαλέτας τηλεφωνείστε στο 211 4045005 και 6948234242 Παναγιώτης Σιούτης

toilet auger inserttoilet auger inserted

Αποφράξεις αποχετεύσεων, αποφραξεις ΣΙΟΥΤΗΣ
αποφραξεις Spservices
Αποφράξεις, αποφραξεις ΣΙΟΥΤΗΣ